Spring naar hoofd-inhoud

Huiswerk

Uitgangspunten:
Het uitgangspunt van onze school is, dat al het schoolwerk in principe binnen de reguliere schooltijd wordt gemaakt. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat uw kind werk mee naar huis neemt om nog eens te oefenen of af te maken, dit noemen we dan incidenteel huiswerk.
Toch is er op BS de Statie ook sprake van structureel huiswerk. Dit geldt bijvoorbeeld dan ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs en de zelfstandigheid van de leerlingen. Samen met de leerkracht leren de kinderen hoe ze op een verantwoorde wijze omgaan met het huiswerk.

Doelen en functies van huiswerk:
Huiswerk is nooit een doel op zich. Het is altijd een middel om te komen tot een ander doel. Binnen school wordt huiswerk als zinvol gezien en tracht men door middel van het regelmatig opgeven van huiswerk de volgende doelen te bereiken.
-    Bevordering van de ouderbetrokkenheid
-    Bevordering van de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid
     van de leerlingen; kinderen leren plannen en hun doorzettings-   
     vermogen wordt gestimuleerd;
-    Uitbreiding van de leertijd, met de bedoeling het leerresultaat
     positief te be├»nvloeden;
-   Voorbereiding op het vervolgonderwijs, waar leerlingen veelvuldig
     met huiswerk in aanraking komen;

Betrokkenheid ouders
Het is altijd prettig voor de kinderen te weten dat ze een helpende hand in de buurt hebben.
In principe moeten de kinderen zelfstandig aan het huiswerk kunnen werken en hebben zij geen begeleidende of stimulerende rol nodig.
Aan het begin van het jaar worden per groep de afspraken m.b.t. het huiswerk in een begeleidend briefje aan de leerlingen meegegeven.