Spring naar hoofd-inhoud

Projecten

Vrij vroeg in het schooljaar hebben we een kijkavond, waarbij ouders een kijkje nemen in de groepen. In onze jongste groepen wordt de taal-en rekenontwikkeling gedurende een heel jaar gestimuleerd door het werken rond bepaalde thema’s. Daarnaast hebben we ook dit jaar met alle groepen weer ingeschreven voor een aantal culturele projecten. Met hulp van onze actieve ouderraad doen we mee aan het Voorleesontbijt (leesstimulering) en het Nationaal Schoolontbijt (bevordering gezond gedrag).
Ook in 2019-2020 wordt onze creatieve middag, waarbij kinderen eens in de 6 weken op vrijdagmiddag kunnen inschrijven voor een activiteit. Te denken valt aan sport, tekenen, handenarbeid/knutselen, handvaardigheid (bv. vingerhaken, breien, punniken, borduren), muziek/toneel/dans, ontdekkasteel, koken, schooltuin, schaken/dammen.
We werken met alle klassen mee aan de versiering van de grote kerstboom op het Keizer Karelplein. Vanzelfsprekend staat Carnaval hoog in ons vaandel.