Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis.
Wel vraagt de ouderraad elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders die kinderen hebben op onze school.
Voor dat geld worden de festiviteiten en buitenschoolse activiteiten betaald. Zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de muzikale jaarafsluiting, de sportdag, een bijdrage voor de schoolreis, enz.
De ouderraad legt elk jaar tijdens de algemene ouderavond  een schriftelijke verantwoording af.
Ook wordt tijdens diezelfde vergadering de hoogte van de bijdrage vastgesteld.
 

Groep SchoolreisbijdrageOuderbijdrageSchoolkamp TotaalNieuwe leerlingen 
na 1 januari
Groep 1/2€ 18,50€ 21,50-€ 40,00€ 29,50
Groep 3-7€ 32,00€ 21,50-€ 53,50€ 43,00
Groep 8€ 32,00€ 21,50€ 45,00€ 98,50€ 43,00