Spring naar hoofd-inhoud

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit actieve hulpouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Ze bereidt festiviteiten voor of helpt bij de uitvoering daarvan. Te denken valt daarbij aan o.a. de sport- en speldag, schoolreis, feesten, schoonmaak. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de leerkrachten. De ouderraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Bij die vergaderingen is er ook altijd iemand namens het onderwijsteam en de directeur aanwezig. 

Contactpersoon voor de ouderraad is Monique de Putter of via de leerkrachten kunt u ook in contact komen met de ouderraad.