Spring naar hoofd-inhoud

Resultaten

Eindscore groep 8   
De resultaten over de afgelopen 3 jaar zien er als volgt uit: 
JaarScores
 SchoolscoreStreefscoreLandelijk gemiddeldeOndergrens inspectie
2020    
2019205,5 204 
2018532,8535,1535,1532,3
      
JaartalTotaal aantal schoolverlatersGymnasium, Atheneum, VWO, HavoVMBO-t    HavoVMBOVSO      LWOO
20202312470
2019206680
2018217860
Navraag bij het voortgezet onderwijs geeft aan dat gemiddeld 86% van de leerlingen die onze school
hebben verlaten, nog steeds op de afdeling zit die door onze school is geadviseerd. 

In het schooljaar 2019 hebben we voor een nieuwe eindtoets gekozen. In groep 8 zijn we dat jaar gestart met de Route-8 eindtoets. Deze toets vinden wij kindvriendelijker en minder talig. Tevens is de toets adaptief. De moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling.

Afgelopen schooljaar is er geen eindtoets afgenomen in groep 8. Door het Coronavirus is destijds besloten door de overheid, om de uitstroomadviezen van school leidend te laten zijn voor uitstroomniveau.