Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan ook via de medezeggenschapsraad. In deze raad zit een aantal ouders die jaarlijks wordt gekozen. Ook enkele teamleden maken deel uit van de MR. De raad geeft adviezen en neemt besluiten die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de besteding van de ouderbijdrage, adviezen over het activiteitenrooster, sollicitatieprocedures, verkeersveiligheid rondom de school of het onderhoud.

Geleding personeel Mw. Saskia Vervaet          
Geleding personeel Mw. Debbie Verhoeven          
Geleding personeel Mw. Jessica Lauret          
Geleding ouders Dhr. Carlo de Groene          
Geleding ouders Mw. Patty Breepoel          
Geleding ouders Mw. Marjolijn van den Berg (voorzitter)          
Directeur Dhr. Sander Capello